Kumita ng pera sa pagbebenta ng damit sa buong mundo

store image (3)

“Ang Fabrily ay bagong paraan ng paggawa at pagbenta ng kakaibang kasoutan online na walang agad na binabayaran, walang risgo, at walang gulo. Ang kailangan ‘nyo lamang gawin ay gumawa at mag-upload ng desenyo, pumili ng klase ng damit na gusto mong ipangalakal at mag-umpisang mag-benta ng iyong mga produkto online. Matapos na makailang benta ka na ay i-printa at ipapadala namin ang mga produkto at ibibigay namin  sa iyo ang iyong tubo.”

Magumpisa ka dito

Why use Fabrily

Success Story

Pindutin mo ito para sa karagdagang matagumpay na karanasan sa Englis.


PAANO ITO GINAGAWA

1. Pumili ng grupo na gusto mong bentahan ng damit

Mag-isip ka kung ano ang gusto mo ipapakita sa iyong damit at kung kanino mo gustong ibenta (halimbawa, nagmamay-ari ng motorsiklo, mahilig mag-alaga ng hayop). Gamitin mo ang iyong kamalikhain o kaya kumuha ng mga ideya sa desenyo at slogans sa online. Gawin mo ang iyong desenyo o magpapa-desenyo ka sa mga propesyonal. Magpasya ka kung paano mo i-advertise ang iyong mga denisenyong damit.

Laptop (1)

2. Paggawa Ng Kampanya

Gawin mo sa Fabrily ang iyong kampanya : i-upload ang iyong desenyo, pumili ng iyong produkto (Damit, damit na may talukbong, at iba pa) at mga kulay ng produkto. Sunod ay pumili ng tubo na gusto mo sa bawat benta. Ang Fabrily ay magtakda ng pang-umpisang presyo (base price) na hindi mo pwedeng pababaan ang pagbenta ng iyong mga produkto dahil ito ay mga gastusin sa produksyon (pag-imprinta, puhunan, gastusin sa pagpatakbo, at iba pa). Pindutin dito upang pumunta sa ating tree creator at pindutin dito upang alamin kung paano ang paggawa ng iyong tiyanggi.

Laptop (2)

3. Pag-advertise at Promosyon

I-promote ang iyong kampanya gamit ang Facebook groups at ads. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paano ito gawin bisitahin ang ating Fabrily Classroom sa YouTube.

Laptop (3)

4. Pagsahud

Nang matagumpay na matapos ang kampanya (pinakababa na mai-benta 10) ikaw ay makatanggap kaagad ng iyong tubo sa loob ng dalawang araw pangangalakal. Ang Fabrily na ang gagawa ng pag-imprinta, pagpapadala at serbisyo sa kustomer.

Laptop (4)


Karagdagang estorya ng mga nagkampanya at mga detalye [sa Englis]

Anant [full-time pharmacist, nagbenta ng tees para sa karagdagang kita] – Pindutin dito para sa buong estorya

“Ang oportunidad na ito ay hindi pa nakakalat sa buong UK at Europa, at marami pang hindi naisagawa na kaalaman sa produkto na maari nating maisakatuparan at gawin para sa ating kabutihan.”

Vito [Mag-aaral, nagbenta ng tees bilang part-time] – Pindutin dito para sa buong estorya sa Englis

“Ang tubo ay dalawang beses na mas malaki kay sa Amerikanong pangangalakal dahil ang merkado sa Europa ay mas kaunti ang kompetisyon.”


Pindutin dito upang pumunta sa Fabrily YouTube Classroom.

Get started

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s